Bojnord University
بستن

نمایشگر یک مطلب

- اداره کلیه امور آموزشی  دانشگاه.

- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشگاه با کمک مسئولان ذیربط.

- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی با همکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه.

- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش.

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.

- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  با همکاری واحدهای ذیربط.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.

- برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

- اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی.

- نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.

- شرکت در جلسات هماهنگ شده با دفتر معاونت.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

سمت سازمانی: سرپرست معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی :علی اکبر یحیی آبادی 

مدرک تحصیلی:دکتری - مهندسی عمران

شماره تماس مستقیم: 32201071

شماره تماس داخلی :1071

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی - اتاق 415

سمت سازمانی: کارشناس معاونت آموزشی 

نام و نام خانوادگی  :سعید رخشا

مدرک تحصیلی: لیسانس - مهندسی صنایع

شماره تماس مستقیم: 32201072

شماره تماس داخلی :1072

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر معاونت آموزشی - اتاق 414

 

  • کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی vcre@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.

نمایشگر یک مطلب

 

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع انتصاب

پایان انتصاب

فاقد عکس

دکتر علی‌اصغر پیله‌ور

1384/07/18

1384/12/29

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

1385/05/08

1393/11/21

فاقد عکس

دکتر غلامحسین اکبری

1393/11/21

1394/10/12

فاقد عکس

دکتر امیدرضا دهقان

1394/10/12

1397/07/21

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

1397/07/21

1399/06/02

دکتر حسن سجادی

1399/06/02

1400/11/23
دکتر علی اکبر یحیی آبادی 1400/11/23 ادامه دارد