اطلاعیه‌ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه منع شرکت در امتحانات دانشجویان ورودی ۹۸

اطلاعیه منع شرکت در امتحانات دانشجویان ورودی ۹۸


قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸

با عنایت به عدم تکمیل مدارک ثبت نامی، اسامی اعلام شده زیر تا قبل از شروع امتحانات مهلت دارند نسبت به ارسال گردش کار تکمیل مدارک در سامانه گلستان و تحویل حضوری اصل مدرک ذکر شده اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل مدارک تا تاریخ 1401/11/16 کلیه عواقب ناشی از عدم تکمیل مدارک به عهده شخص دانشجو بوده و از انتخاب واحد نیمسال دوم  جلوگیری خواهد شد.

لیست دانشجویان دارای کسری مدارک ورودی ۹۸