اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1401


آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 صبح روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 28و 29 و 30 اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بجنورد برگزار گردید. 

داوطلبین با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی با شرکت 133 داوطلب زن و 141 داوطلب مرد در روز چهارشنبه، 1050 داوطلب زن و 550 داوطلب مرد در روز پنجشنبه و 752 داوطلب زن و 801 داوطلب مرد در روز جمعه در حوزه امتحانی دانشگاه بجنورد از ساعت 08:30 الی 13:00 در رشته های مختلف به رقابت پرداختند. مجموع داوطلبین در این آزمون 3427 نفر بوده است.