اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

انعقاد تفاهم‌نامه میان گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه بجنورد و دانشگاه صنعتی قوچان جهت برگزاری مشترک دوره‌ها، کارگاه‌ها و وبینارهای مهارت محور

انعقاد تفاهم‌نامه میان گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه بجنورد و دانشگاه صنعتی قوچان جهت برگزاری مشترک دوره‌ها، کارگاه‌ها و وبینارهای مهارت محور