نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

LCR METER

LCR METER


نام دستگاه

LCR METER

نام آزمایشگاه

برق

مسئول آزمایشگاه

دکتر علی اکبر یحیی آبادی

سایر اطلاعات

تعداد سه عدد از این نوع دستگاه موجود است

مشخصات سازنده دستگاه

نام کشور سازنده

نام شرکت سازنده

مدل  دستگاه

چین

 

GW -INSTGK

 

 

 

LCR-916

 

مشخصات شرکت پشتیبان

شرکت : الکترونیک افزار آزما

آدرس شرکت : تهران -خیابان ولیعصر -خیابان توانیر -کوچه روز -پلاک 1 صنودق پستی -15875-9315

شماره تلفن :   021- 88878888

 

نحوه ارائه خدمات :

در اختیار قراردادن دستگاه

توضیحات

دستگاه دارای تعرفه است فرم در خواست استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه بجنورد توسط متقاضی تکمیل می شود. استاد راهنما، دانشجوی تحصیلات تکمیلی را معرفی می کند. هزینه توسط استاد راهنما بصورت گرنت و یا توسط متقاضی با واریز کردن مبلغ به حساب دانشگاه تسویه حساب می کند. فیش واریزی را به آزمایشگاه تحویل می دهد.

بروز هرگونه خسارت به دستگاه توسط استاد راهنما یا دانشجو مطابق تعهدات پرداخت می گردد.

زمان خدمت دهی :

سه شنبه ها از ساعت 8 تا 15

 

 

   

شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه ( با ذکر نکات ایمنی لازم ) :

مولد امواج الکبریکی سینوسی،مربعی و مثلثی تا فرکانس یک مگاهرتز

تعرفه هر نمونه

توضیحات

........................................

.............................................

آخرین وضیت دستگاه :

آماده سرویس دهی

 

سرویس دهی ناقص _ نیاز به تعمیر

 

سرویس دهی ناقص _ نیاز با ارتقا

 

نیاز به کالیبراسیون

 

غیرفعال