نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت


  • گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد وظیفه برقراری ارتباط علمی دانشگاهیان با صنعت و جامعه را عهده دار است. در حال حاضر این واحد توسط رییس گروه آقای دکتر مهران گرمه و کارشناس گروه آقای مهندس رضا باغدار اداره می گردد. انجام امور دبیرخانه ای کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که دبیری آن به عهده رییس دانشگاه بجنورد جناب آقای دکتر احمد محقر می باشد نیز علاوه بر وظایف مشخص شده توسط وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری بر عهده گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد می باشد.
 
شرح وظايف:
تشکیل کمیته های همکاری علمی-پژوهشی با سازمانهای مختلف.
انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه.
برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با بخشهای مختلف جامعه.
سیاست گذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهشهای کاربردی وفن بازاریابی پژوهش.
برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان.
برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنیه ترویج کارآفرینی و آشنایی با مفهوم کارآفرینی.
هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.
آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه.
همفکری با مدیران گروه های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی.
برگزاری دوره های و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی.
انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به مؤسسات و دستگاه های اجرایی مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات.
انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به مؤسسات و دستگاه های اجرایی مختلف برای دروسی که نیاز به مراجعه به مراکز برون دانشگاهی دارند.
شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.
تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی.
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور.
تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.
انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی.
همکاری با سازمان ها و شرکت ها در جهت انجام آزمایش های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل.
ترتیب بازدید مسئولین بخشهای مختلف کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.