نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات


سمت سازمانی: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی: مهندس دشتی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد- مدیریت IT
شماره تماس مستقیم : 05832201127
شماره تماس داخلی : 127
پست الکترونیک : dashty@ub.ac.ir