نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس دانش‌آموختگان

کارشناس دانش‌آموختگان


 
سمت سازمانی:کارشناس دانش‌آموختگان
نام و نام خانوادگی: معصومه ارغند
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد- زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :۲۴۵
فکس :
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انساني ۲ – مديريت آموزش و تحصيلات تكميلي