نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل واحد(اموزشی)

پرسنل واحد(اموزشی)


نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
اميدرضا دهقان معاون آموزشی پژوهشی ۱۰۷۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۱
مهدی اسحاقی كارشناس معاونت آموزشي ۱۰۷۲ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۲
مهدی عباس‌زاده کارشناس معاونت پژوهشی ۱۰۷۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۳