نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

پرسنل اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی


مکان استقرار: 
ساختمان علوم انساني ۲– مديريت آموزش و تحصيلات تكميلي - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
 
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 سید بیژن جیا  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۴۴  
 وحیده بجنوردی وحید  مسئول اداره پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی  ۳۱۱  
 هادی امانی  کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و استعداد های درخشان  ۳۰۰  
  کامران رادمنش  کارشناس مسئول برنامه‌ریزی آموزشی، مهمانی و انتقال، امتحانات ۲۶۲  
 مهدی پریز  کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه  ۲۶۹  
 سارا یزدان پناه  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر  ۳۰۲  
 عذرا طالب زاده  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه  ۳۰۳  
 علیرضا باصبر  مسئول اداره دانش آموختگان ۲۴۶  ۰۵۸-۳۲۲۸۴۶۰۹
 معصومه ارغند  کارشناس اداره دانش آموختگان ۲۴۵