نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد شبکه

واحد شبکه


 
 
 
سمت سازمانی: کارشناس شبکه
نام و نام خانوادگی: مهندس سجادیان فر
مدرک تحصیلی: کارشناس کامپیوتر- نرم افزار
شماره تماس مستقیم : 05832284633
پست الکترونیک : rsajjadian@ub.ac.ir
 
شرح وظایف :
  •   اجرای پروژه های توسعه ای شبکه دانشگاه
  •   شناسایی و رفع عیوب شبکه دانشگاه
  •   نظارت و مدیریت روزانه بر نحوه استفاده از شبکه
  •   ارائه خدمات فنی به کاربران
  •   راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار های شبکه ای
  •   و ...