نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد توسعه و وب

واحد توسعه و وب


 
 
سمت سازمانی: کارشناس توسعه و وب
نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی رحیم زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس کامپیوتر- نرم افزار
شماره تماس مستقیم : 05832201131
شماره تماس داخلی : 131
پست الکترونیک : m.rahimzadeh@ub.ac.ir
 
شرح وظایف :
  •  بهبود و توسعه پرتال دانشگاه
  •  راه اندازی و بروز رسانی سایت داخلی دانشگاه
  •  ایمیل
  •  بهبود و کنترل آنتی ویروس
  •  و ...