نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هزینه ­کرد پژوهانه

هزینه ­کرد پژوهانه


برای خرید تجهیزات از محل اعتبار پژوهانه می­توانید به یکی از روش­های زیر اقدام کنید:

 

 1. درخواست خرید توسط دانشگاه
  1. فرم هزینه­ کرد پژوهانه را از روی سایت دانشگاه دریافت کنید.
  2. فرم سفارش خرید کالا را از دفتر دانشکده دریافت نمایید.
  3. فرم­ های دریافتی را تکمیل کنید و به مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تحویل دهید.
 2. خرید شخصی و ارائه فاکتور معتبر و مهر شده به مدیریت امور پژوهشی و فناوری
  1. فرم هزینه کرد پژوهانه را ازروی سایت دانشگاه دریافت کنید.
  2. فرم سفارش خرید کالا را از دفتر دانشکده دریافت نمایید.
  3. فرم تکمیل شده را به همراه فاکتور معتبر و مهر شده خرید تجهیزات و وسایل، به مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تحویل دهید.

توجه!

طبق آیین­ نامه، پژوهانه عضو با ارائه اسناد مثبته در موارد زیر قابل پرداخت است:

 • شرکت در همایش­های  علمی معتبر داخلی و خارجی براساس آیین­ نامه­ های مربوط
 • عضویت در حداکثر دو انجمن علمی معتبر داخل و خارج از کشور
 • اشتراک به پایگاه­ های اطلاعاتی
 • خرید کتب و نشریات مورد نیاز
 • خرید لپ­ تاپ تا تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر (هر 5 سال یک بار)
 • ارتقاء کامپیوتر و خرید نرم­افزارهای تخصصی مورد نیاز
 • هزینه داوری و چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی-پژوهشی داخلی و خارجی
 • خرید خدمات پژوهشی چاپ کتاب مانند حروف­چینی، صفحه ­آرایی، ویراستاری و ... به جز هزینه چاپ کتاب و خرید کاغذ برای چاپ کتاب
 • خرید و ساخت لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی
 • پرداخت کمک هزینه شرکت دانشجویان در همایش­های داخلی
 • پرداخت بخشی از هزینه­ های پایان­ نامه­ های دانشجویی

            (برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه محاسبه امتیاز پژوهانه و هزینه­کرد اعتبار پژوهانه، آیین­ نامه پژوهانه را از روی سایت دانشگاه دریافت کنید.)

فرآیند هزینه­ کرد پژوهانه

 

 • درخواست خرید توسط دانشگاه
 1. دریافت فرم هزینه ­کرد پژوهانه از سایت دانشگاه
 2. تکمیل فرم توسط متقاضی و پیوست برگه درخواست کالا و تحویل به مدیرگروه مربوطه
 3. تائید فرم توسط مدیرگروه و ارسال آن به دانشکده مربوطه
 4. تائید فرم توسط رئیس/معاون دانشکده و ارسال آن به کارشناس امور پژوهشی و فناوری (آقای یوسفی)
 5. بررسی درخواست توسط کارشناس امور پژوهشی و فناوری و ارسال به مدیریت امور پژوهشی و فناوری
 6. تائید فرم توسط مدیریت امور پژوهشی و فناوری و ارسال به معاونت آموزشی و پژوهشی
 7. تائید توسط معاونت آموزشی و پژوهشی و ارائه فرم به مسئول دفتر معاونت اداری و مالی (آقای یزدانی)
 8. تائید فرم توسط معاونت اداری و مالی و ارسال به کارشناس امور مالی جهت صدور حواله خرید (آقای کاوانلویی)
 9. صدور حواله خرید و تحویل آن به کارپرداز (آقایان یگانه و وحیدی نزاد)
 10. خرید کالا توسط کارپرداز و تحویل آن به کارشناس امور مالی ( اموال)  (آقای رحیمی)
 11. الصاق برچسب اموال توسط کارشناس امور مالی و تحویل به متقاضی.

 

 • خرید شخصی و ارائه فاکتور معتبر و مهر شده
 1. دریافت فرم هزینه­ کرد پژوهانه از روی سایت دانشگاه
 2. تکمیل فرم توسط متقاضی و پیوست برگه درخواست کالا و فاکتور و تحویل به مدیرگروه مربوطه
 3. تائید فرم توسط مدیرگروه و ارسال آن به دانشکده مربوطه
 4. تائید فرم توسط رئیس/معاون دانشکده و ارسال آن به کارشناس امور پژوهشی و فناوری (آقای یوسفی)
 5. بررسی درخواست توسط کارشناس امور پژوهشی و فناوری و ارسال به مدیریت امور پژوهشی و فناوری
 6. تائید فرم توسط مدیریت امور پژوهشی و فناوری و ارسال به معاونت آموزشی و پژوهشی
 7. تائید توسط معاونت آموزشی و پژوهشی و ارائه فرم به مسئول دفتر معاونت اداری و مالی (آقای یزدانی)
 8. تائید فرم توسط معاونت اداری و مالی و ارسال به کارشناس امور مالی جهت صدور حواله خرید (آقای کاوانلویی)
 9. تحویل تجهیزات خریداری شده به کارشناس امور مالی جهت نصب برچسب اموال (آقای رحیمی)
 10. تحویل فرم و حواله خرید به کارشناس امور مالی (آقای کمالی) جهت پرداخت هزینه