نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه رسیدگی به تخلفات پژوهشی

معرفی گروه رسیدگی به تخلفات پژوهشی


یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه‌گذاری برای تولید علم باید در نگه‌داری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگه‌داری این تولیدات، به مراتب از زمینه‌ساری برای تولید آن مهم‌تر می‌باشد. بدین وسیله می‌توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولید کنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگر چه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها و موسسات علمی کشور اندک می‌باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که رند بررسی این تخلفات را یکسان سازی نماید ضروری به نظر می‌رشد.

بدین منظور از سال 1395 در دانشگاه بجنورد گروهی با عنوان "گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی" شکل گرفته است.