نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی


 
سمت سازمانی:معاون آموزشی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی:دکتر علی‌اکبر سلیمانیان
مدرک تحصیلی:دکتری - مشاوره
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۱
شماره تماس داخلی :۱۰۷۱
فکس :۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰
پست الکترونیک :vcre@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شرح وظایف:
 
- اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه با کمک مسئولان ذیربط.
- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی با همکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه.
- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش.
- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه.
- برنامه ریزی امور آموزشی ، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذیربط.
- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.
- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.
- برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
- اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی.
- نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.
- برنامه ریزی در امور پژوهش و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه.
- انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه.
- انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهش سالانه دانشگاه.
- تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و پژوهشی.
- اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه.
- همکاری با دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات.
- همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مسسات غیر دانشگاهی.
- نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی.
- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
- تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.
- بررسی و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه.
- شرکت در جلسات هماهنگ شده با دفتر معاونت.
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.