نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل

قابل توجه دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل


"مطابق مصوبه کمیسون دائمی مورخ 15/4/94 هیات امنای دانشگاه، حداکثر زمان مراجعه و انجام مراحل فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی 3 ماه و در دوره کارشناسی‎ارشد 5 ماه  بعد از ثبت آخرین نمره قبولی در آموزش دانشگاه  تعیین می‎گردد.

در صورت عدم مراجعه و یا تأخیر در انجام مراحل فراغت از تحصیل در بازه زمانی یاد‎شده، دانشجو ملزم به پرداخت هزینه انجام خدمات آموزشی خواهد شد.