نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرآیند طرح های پژوهشی داخلی

فرآیند طرح های پژوهشی داخلی


مراحل انجام طرح­های پژوهشی داخلی به شرح زیر است:

 

 1. دریافت فرم خلاصه اطلاعات طرح­های پژوهشی داخلی (پروپوزال) از روی سایت دانشگاه
 2. تکمیل فرم پروپوزال و ارائه آن به گروه آموزشی مرتبط
 3. تائید شورای گروه، معرفی داور و ارسال به دانشکده
 4. ارسال اسامی داوران تائید شده به همراه پروپوزال از دانشکده به مدیریت امور پژوهشی و فناوری
 5. ارسال پروپوزال دریافتی برای داوری به یک یا چند داور با توجه به نوع طرح پژوهشی
 6. دریافت نظرات داوری و ارسال به شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه جهت تائید شروع طرح
 7. تائید شروع طرح در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه
 8. عقد قرارداد مدیریت امور پژوهشی و فناوری با مجری طرح پژوهشی
 9. انجام طرح و ارایه گزارش به صورت مرحله ­­ای یا کامل توسط مجری
 10. داوری و تأیید گزارش نهایی طرح (به همراه مقاله مستخرج از آن) توسط داوران
 11. بررسی اختتام طرح پژوهشی در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه  
 12. اعلام اختتام طرح به مجری
 13. پرداخت حق الزحمه طرح به مجری

نکات قابل توجه:

 • طرح بايد به نحوي سبب ارتقاء علمي دانشگاه شده و يا يکي از نيازهاي کشور را برطرف نمايد.
 • مجری و همکاران طرح باید از اعضای هیئت علمی تمام وقت (طرح سربازی، پیمانی یا رسمی) دانشگاه باشند.
 • عضو هيئت علمي مي­تواند به طور همزمان مجري تنها يک طرح پژوهشي و  همکار در طرح پژوهشي ديگر باشد و يا به طور همزمان حداكثر همكار در دو طرح پژوهشي باشد.
 • ذکروابستگي سازماني به دانشگاه بجنورد در ارائه نتايج حاصله از طرح­هاي پژوهشي بلندمدت و در صفحه اول مقاله الزامي است.
 • هر طرح پژوهشي بايد يك مجري طرح داشته باشد كه مسئوليت کامل در قبال انجام طرح را دارد.
 • به منظورتسريع در تصويب مراحل اوليه طرح لازم است فرم تکميل شده پيشنهاد طرح، حداقل سه ماه قبل از شروع اجراي طرح، جهت بررسي به مديريت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تحويل داده شود.

(برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرح­های پژوهشی داخلی، آیین ­نامه طرح­ های پژوهشی داخلی را از روی سایت دانشگاه دریافت کنید.)