نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف معاونت آموزشی

شرح وظایف معاونت آموزشی


- اداره کلیه امور آموزشی  دانشگاه.

- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشگاه با کمک مسئولان ذیربط.

- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی با همکاری دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه.

- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش.

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.

- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  با همکاری واحدهای ذیربط.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.

- برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

- اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی.

- نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.

- شرکت در جلسات هماهنگ شده با دفتر معاونت.

- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.