نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس گروه فناوری اطلاعات

رئیس گروه فناوری اطلاعات


 
 
سمت سازمانی:رئیس گروه فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی: دکتر حمید فدیشه ای
مدرک تحصیلی: دکتری - مهندسی کامپیوتر
شماره تماس مستقیم : 05832201126
شماره تماس داخلی : 126
فکس : 05832284636
پست الکترونیک : fadishei@ub.ac.ir
 
شرح وظایف :
  •   شناخت، تدوین و نظارت بر برنامه های گروه فناوری اطلاعات
  •   پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها و خدمات فناوری اطلاعات در راستای سند راهبردی دانشگاه
  •   نظارت بر تهيه و تدوين استانداردهای فناوری اطلاعات، هماهنگ و منطبق با خط مشي و آيين نامه هاي مربوطه
  •   مديريت، ارزيابي و كنترل برنامه های گروه فناوری اطلاعات