نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دریافت هزینه­ های پایان ­نامه برای دانشجویان

دریافت هزینه­ های پایان ­نامه برای دانشجویان


برای دریافت هزینه­ های پایان­ نامه اقدامات زیر را انجام دهید:

  1. فرم پرداخت هزینه­ های پایان ­نامه تحصیلات تکمیلی را از روی سایت دانشگاه دریافت کنید.
  2. فرم تکمیل شده را به همراه فاکتورهای معتبر هزینه­ های انجام شده به واحد پژوهش دانشگاه تحویل دهید.

توجه:

حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هزینه­ های پایان­ نامه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه، 2 میلیون ریال است. اگر مبلغ فاکتورها کمتر از 2 میلیون ریال باشد، به میزان مجموع مبلغ فاکتورهای ارائه شده، پرداختی صورت خواهد گرفت.