نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دریافت تشویقی مقالات

دریافت تشویقی مقالات


به منظور دریافت تشویقی مقالات، موارد زیر را انجام دهید:

 

 1. فرم دریافت تشویقی مقالات را از روی سایت دانشگاه دریافت کنید.
 2. فرم تکمیل شده را به همراه یک نسخه از مقاله چاپ شده و مستندات  مربوط به نمایه علمی مجله، به مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تحویل دهید.

نکات مهم:

 • پرداخت تشویقی مقالات در مورد مقالات زیر انجام می­شود:
  • مقالات چاپ شده در مجلات تحت پوشش پایگاه استنادی مجلات JCR
  • مقالات چاپ شده در مجلات تحت پوشش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
  • مقالات نمایه شده در پایگاه­های استنادی Web of Science و Scopus
  • مقالات چاپ شده در سایر نشریات علمی-­پژوهشی و علمی-ترویجی دارای مجوز از وزارتین (وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) یا نمایه شده بین­المللی معتبر
 • عضو هیئت­علمی باید نام دانشگاه را در مقالات فارسی به صورت «دانشگاه بجنورد» و در مقالات انگلیسی به صورت «University of Bojnord» درج نماید.
 • اگر نویسنده اول مقاله دانشجو باشد، ترتیب نویسندگان از نفر دوم محاسبه می­شود.
 • مسئولیت ارائه مستندات در مورد نمایه مجله و ضرایب تأثیر بر عهده نویسنده مقاله و مسئولیت تأیید اطلاعات ثبت شده در فرم تشویقی مقالات بر عهده مدیر گروه است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید آیین­ نامه دریافت تشویقی مقالات را از روی سایت دانشگاه دانلود نمایید.

فرایند پرداخت تشویقی مقالات:

 

 1. دریافت فرم تشویقی مقالات از روی سایت دانشگاه
 2. تکمیل فرم توسط متقاضی و ارائه به مدیرگروه
 3. بررسی و تائید فرم توسط مدیرگروه و تحویل به کارشناس امور پژوهشی و فناوری
 4.  بررسی مستندات توسط کارشناس و تحویل به مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
 5. بررسی و تائید فرم توسط مدیر امور پژوهشی و فناوری و ارسال برای معاونت آموزشی و پژوهشی
 6. تائید فرم توسط معاونت آموزشی و پژوهشی و ارسال برای حوزه مالی جهت پرداخت تشویقی