نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما کتابخانه

تماس با ما کتابخانه


  
رئیس کتابخانه:
فرشته خانی
 
تلفن مستقیم :
۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
 
داخلی:
ندارد
 
مکان استقرار واحد:
دانشگاه بجنورد- ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی