نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما- مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تماس با ما- مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

  

 

مکان استقرار واحد:
ساختمان علوم انسانی ۲– مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی - شماره تلفن گویا ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

 

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 سید بیژن جیا

 مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۲۴۴

 

مهدی وحدانی

دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و استعداد های درخشان

۳۳۵

۰۵۸-۳۲۲۰۱۰۸۲

 وحیده بجنوردی وحید

 مسئول اداره پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی

 ۳۱۱

 

 هادی امانی

 کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ، مهمانی و انتقال

 ۳۰۰

 ۰۵۸-۳۲۲۰۱۰۸۱

 رحیم یگانه

 کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی و امتحانات

۲۶۲

32201090-058

 مهدی پریز

 کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه

 ۲۶۹

 ۰۵۸-۳۲۲۰۱۰۸۵

 سارا یزدان پناه

 کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و هنر

 ۳۰۲

 ۰۵۸-۳۲۲۰۱۰۸۶

 عذرا طالب زاده

 کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

 ۳۰۳

 ۰۵۸-۳۲۲۰۱۰۸۴

 علیرضا باصبر

 مسئول اداره دانش آموختگان

1082

 ۰۵۸-۳۲۲۸۴۶۰۹

 معصومه ارغند

 کارشناس اداره دانش آموختگان

۲۴۵

32201091-058