نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


سمت سازمانی: معاون پژوهشی

سمت سازمانی: سرپرست معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی :حسن سجادی 

مدرک تحصیلی:دکتری - مکانیک

شماره تماس مستقیم: 32201071

شماره تماس داخلی :1071

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی - اتاق 415

سمت سازمانی: کارشناس معاونت آموزشی و پژوهشی 

نام و نام خانوادگی  :سعید رخشا

مدرک تحصیلی: لیسانس - مهندسی صنایع

شماره تماس مستقیم: 32201072

شماره تماس داخلی :1072

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی - اتاق 414

 

  • کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی vcre@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.