نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزش وبسایت شاعا

برگزاری کارگاه آموزش وبسایت شاعا


کارگاه آشنایی با وبسایت شاعا  در روز شنبه مورخ 16 تیر 1397 در محل سالن سمینار دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد برگزار شد.

دراین کارگاه آموزشی جمعی از کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بجنورد، نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، نماینده دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارالفنون و نماینده مجتمع آموزش عالی اسفراین حضور داشتند.

هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی با نحوه دسترسی به سامانه شاعا، مدیریت تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه‌های تابعه و نحوۀ شناسایی، شبکه‌سازی و به‌اشتراک‌گذاری تجهیزات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مؤسسات استان خراسان شمالی و منطقه بود.