نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین سمینار نظریه‌ی عملگرها و کاربردهای آن در دانشگاه بجنورد

برگزاری چهارمین سمینار نظریه‌ی عملگرها و کاربردهای آن در دانشگاه بجنورد


برگزاری آیین گشایش چهارمین سمینار نظریه ی عملگرها و کاربردهای آن در دانشگاه بجنورد

چهارمین سمینار نظریه ی عملگرها و کاربردهای آن در روز چهارشنبه 16 اسفند 1396 در این دانشگاه برگزار شد.

در آغاز، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن تقدیر از گروه آموزشی ریاضی دانشگاه بجنورد و دست اندرکاران برگزاری و همچنین دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان حامی سمینار، گفت: امیدورایم این سمینار، در ادامه ی سلسله فعالیت های علمی دانشگاه بجنورد، بتواند گام های موثری در توسعه ی مرزهای علم و دانش برداشته و نتایج مفیدی را به ارمغان بیاورد.

وی افزود: حوزه ی علوم پایه نیازمند آسیب شناسی دقیقی است؛ چرا که، به درستی پایه ی توسعه و پیشرفت در زمینه ها و رشته های مختلف می تواند باشد و یکی از اهداف برگزاری این گونه سمینارها نیز بررسی و تدقیق در این موضوعات است.

در ادامه، دکتر ابوالفضل نیازی مطلق، دبیر کمیته ی اجرایی سمینار، ضمن ارائه ی گزارشی از تلاش دست اندرکاران، اظهار داشت: بیش از ۸۰ مقاله به دبیرخانه ی سمینار ارسال شده بود که با داوری صورت گرفته ۴۴ مقاله بصورت سخنرانی و ۱۹ مقاله بصورت پوستر انتخاب گردید.

گفتنی است در این سمینار اساتیدی از دانشگاه های خارجی ملی سئول، شانگهای چین، مسکو و سایر دانشگاه های داخلی حضور و سخنرانی خواهند داشت.