نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت

برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت


 آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 در روز جمعه مورخ 1396/10/01 به طور همزمان با سراسر کشور در سه حوزه دانشگاه بجنورد و یک حوزه فرعی در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد.

در این آزمون 2307 نفر داوطلب به رقابت پرداختند که از این تعداد 622 نفر آقا و 1685 خانم بودند.