نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاونت آموزشی و پژوهشی

انتصاب معاونت آموزشی و پژوهشی


آقای دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، روز شنبه مورخ 21/07/137 با صدور حکمی آقای دکتر علی اکبر سلیمانیان را برای مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب نمودند.

همچنین ایشان، از خدمات آقای دکتر امیدرضا دهقان در مدت تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی تقدیر و تشکر نمود.

آقای دکتر سلیمانیان عضو هیأت علمی گروه آموزشی مشاوره و دارای مرتبه علمی دانشیاری می‌باشند.